Frival avfall

Frival avfall ("Äga avfall"), Miljödepartementets utredning, på uppdrag av Sveriges regering Tidsperspektiv  Utredningsförslag redovisades i april 2021. Vad innebär det för mitt företag? Tips på förberedelser TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. TEKO har medverkat tillsammans med Svenskt Näringsliv med underlag från näringslivet perspektiv i utredningen, remissvar till utredningen, samt i en...