Frival avfall

Frival avfall ("Äga avfall"), Miljödepartementets utredning, på uppdrag av Sveriges regering Tidsperspektiv  Utredningsförslag redovisades i april 2021. TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. TEKO har medverkat tillsammans med Svenskt Näringsliv med underlag från näringslivet perspektiv i utredningen, remissvar till utredningen, samt i en debattartikel som publicerades tillsammans med andra...