Avfall, utredningen om frival för avfall

Frival avfall ("Äga avfall"), Miljödepartementets utredning, på uppdrag av Sveriges regering. Frågan om ägande av avfall aktualiseras igen och förtydliganden förväntas i och med införandet av Producentansvaret för textil den 1:a januari 2025. Tidsperspektiv  Utredningsförslag redovisades i april 2021. TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. TEKO har medverkat tillsammans med Svenskt Näringsliv med underlag...