Möten 2024

Miljögruppen träffas ett par gånger om året och är öppen för alla medlemsföretag i TEKO. Här samlar vi information om planerade och genomförda möten under 2023 inkl presentationer och övrigt material.

Genomförda möten

20 februari 2024, inspelad sportlovs special. Presentationen finns att läsa nedan.
16 april 2024, digitalt möte. Presentationen finns att läsa nedan.
11 juni 2024, digitalt möte. Presentationen finns att läsa nedan.

Är du medlem i TEKO och vill vara med i Miljögruppen? Kontakta Ulrika Simonsson.


Ulrika Simonsson
Hållbarhetsansvarig TEKO
08-762 66 62
[email protected]