Revidering av IED, EU:s Industriemissionsdirektiv, inklusive Textile BREFen

Tidsperspektiv  EU-kommissionens slutliga förslag till revidering av IED (Industriemissionsdirektivet) antogs den 5:e april 2022. Revideringen av IED är i linje med den europeiska gröna given, med det övergripande syftet att stödja EU:s ambition om nollföroreningar samt att stödja politiska åtgärder för klimat, energi och cirkulär ekonomi. Det reviderade direktivet förväntas vara i kraft från 2024 Final draft för uppdateringen av Textil-BREFen (Best Available...