Övriga produktlagstiftningar

Förordningen om allmän produktsäkerhet

Den 13 december 2024 kommer det nuvarande direktivet gällande produktsäkerhet (87/357/EEC) ersättas av den nya europeiska förordningen (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet. Kort om förordningen om allmän produktsäkerhet Definitionen på tillämpningsområdet för den allmänna produktsäkerhetsförordningen (artikel 2) är att den ska tillämpas på produkter som sätts på marknaden i den mån det inte föreligger särskilda...