SCIP-databasen

SCIP-databasen - the European database for information on Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) Tidslinje Reglerna för SCIP-databasen trädde i kraft 5 januari 2021. SCIP är en offentlig databas inom EU som säkerställer att information om varor som innehåller ämnen från REACH kandidatlista finns tillgänglig. Information om hela en produkts eller materials livscykel ska finnas i databasen; även i avfallsfasen. Informationen i...