EU:s förslag till uppdaterade krav för Hållbarhetsredovisning

EU:s förslag på uppdaterade krav för Hållbarhetsredovisning (The EU Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) Tidsperspektiv 

Den 10 november, 2022 godkändes slutligen EU-kommissionens förslag till direktiv för hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) av EU-parlamentet och Rådet.

De uppdaterade kraven för hållbarhetsrapportering kommer i och med detta att ersätta de redan befintliga kraven för hållbarhetsrapportering i...