Hållbarhetsredovisning, EU:s förslag till uppdaterade krav, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

EU:s förslag på uppdaterade krav för Hållbarhetsredovisning (The EU Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) Bakgrund  Det redan befintliga Direktivet om icke- finansiell rapportering, NFRD (Non-Financial Reporting Directive) kräver att vissa stora företag rapporterar om sociala frågor, miljöfrågor, mänskliga rättigheter, mutor och korruption. För att utveckla och förbättra företagens hållbarhetsrapportering, har EU-kommissionen antagit ett förslag till...