EU:s förslag till uppdaterade krav för Hållbarhetsredovisning

EU:s förslag på uppdaterade krav för Hållbarhetsredovisning (The EU Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) Tidsperspektiv 

Den 21 april, 2021 antog EU-kommissionen ett förslag till direktiv för hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

De uppdaterade kraven för hållbarhetsrapportering ska ersätta de redan befintliga kraven för hållbarhetsrapportering i Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

Den första uppsättningenArray