Informationskrav för engångsplast

Tidsperspektiv  EU:s engångsplastdirektivet (The EU directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment) antogs i juni 2019 och är i kraft från juli 2021, med stegvis förbud för vissa engångsplastprodukter och krav på märkning av vissa andra. Sveriges regering beslutade den 3 november 2021 om förordningar som genomför engångsplastdirektivet i svensk lagstiftning. Regeringen har även valt att vidta några ytterligare nationella...