EU:s gröna giv / The EU Green Deal

Tidsperspektiv  Den europeiska gröna given är EU:s tillväxtstrategi och färdplan för att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Strategin presenterades i december 2019 av den då nytillsatta EU-kommissionen under ledning av Ursula van den Leyen. TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO, vid frågor. Kort om Green Deal EU:s övergripande ambition med den...