EU:s Textilstrategi

EU:s Textilstrategi (The EU Strategy for Sustainable Textiles) Tidsperspektiv 

EU-kommissionen förväntas presentera Textilstrategin 30 mars 2022.

TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. TEKO har kommenterat vägledningen och svarat på konsultationen för EU:s Textilstrategi.  Vid frågor, kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO. Kort om EU:s Textilstrategi

EU:s strategi för materialströmmen textilArray