EU:s Textilstrategi

EU:s Textilstrategi (The EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles) Tidsperspektiv  EU-Kommissionen antog den 30:e mars EU:s Textilstrategin (Strategin för Hållbara Textilier / EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles). Nu följer en period där textilspecifika krav inkluderas i arbetet med övrig pågående EU-lagstiftning. Perioden för planerat införande av delmomenten i Textilstrategin sträcker sig mellan 2022-2024, med vidgad tidshorisont för...