Textilstrategin

EU:s Textilstrategi (The EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles) Tidsperspektiv  EU-Kommissionen antog den 30:e mars EU:s Textilstrategi (Strategin för Hållbara Textilier / EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles). Textilstrategin bearbetades fram till sommaren 2023 med ändringsförslag från EU-Parlamentet och Rådet för att landa i en överenskommelse innan de textilspecifika kraven inkluderas i arbetet med övrig pågående EU-lagstiftning. Perioden för...