Due Diligence-direktivet (Corporate Social Due Diligence Directive, CSDDD)

Politisk överenskommelse om Due Diligence-direktivet Den 23 april, 2024 klubbades Due Diligence Direktivet (CSDDD) igenom i EU-Parlamentet. Direktivet ställer krav på företagsansvar när det gäller mänskliga rättigheter och miljöskydd i leverantörsledet, men också krav på att leva upp till Parisavtalet. Reglerna gäller dock bara de allra största bolagen. Eftersom EU-länderna redan sedan tidigare godkänt lagen, är allt klart för lagen att officiellt träda i...