Due Diligence (socialt ansvar)

Tidsperspektiv  EU-förslag under framtagande, förväntas presenteras under Q1 2022. Uppskattningsvis i laga kraft i Sverige 1-1,5 år efter antagande inom EU TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO, vid frågor. Kort om Due Diligence lagstiftningen Due Diligence-lagstiftningen är ett förslag om en bindande EU-lag som säkerställer att företag hålls ansvarigaArray