Due Diligence direktivet / Direktivet om socialt ansvar (och Upphandlingsmyndighetens reviderade kriterier för socialt ansvar)

Tidsperspektiv  EU-Kommissionens förslag på Directive on Corporate Sustainability Due Diligence presenterades den 23:e februari, 2022. Efter ett flertal invändningar mot förslaget beslöt EU-kommissionen i linje med sin Better Regulation agenda att öppna för fler kommentarer. 1 juni 2023 röstade EU Parlamentet med stor majoritet ja till förslaget till direktivet som bland annat innehåller böter för företag vid bristande efterlevnad. Nu efter omröstningen är nästa steg...