Due Diligence direktivet / Direktivet om socialt ansvar (och Upphandlingsmyndighetens reviderade kriterier för socialt ansvar)

Tidsperspektiv  EU-Kommissionens förslag på Directive on Corporate Sustainability Due Diligence presenterades den 23:e februari, 2022. Efter ett flertal invändningar mot förslaget beslöt EU-kommissionen i linje med sin Better Regulation agenda att öppna för fler kommentarer. Den öppna perioden för kommentarer stängdes den 23:e maj.  Det är oklart hur mycket inkomna synpunkter kommer att påverka innehållet i förslaget då direktivet redan gått vidare från EU-kommissionen...