Tidtabell för hållbarhetslagstiftningar

Senast uppdaterad: 2024-04-09 Här följer en övergripande beskrivning för när kommande lagstiftningar planeras att träda i kraft inom EU, utifrån den senaste informationen som vi på TEKO har. EU-förordningar ska implementeras i samtliga EU-länder i samband med att de träder i kraft. Direktiv införs i nationell lagstiftning senast två år efter antagande. Tidtabellen uppdateras löpande när ny information kommer till vår kännedom. Tips på förberedelser uppdateras...