Producentansvar på textil

Regeringen beslutade den 5 december 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil. Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Beräknad start för producentansvaret i Sverige är 1 januari 2024. Läs utredningen här Vilka berörs av producentansvar på textil? För att underlättaArray