Nya krafter in i Stiftelsen Svensk Textilforskning

Nya krafter in i Stiftelsen Svensk Textilforskning

Bilden: Från vänster: Jonas Petersson, Mikael Davidsson, Margaret Simonson McNamee, Cecilia Tall, Fredrik Johansson och Hans Andersson. På bilden saknas Anders Carlsson och suppleanterna Ellinor Niit och Robert Bornefalk.Foto:

Forskning och innovation är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling som betydande nation inom textilindustrin. Stiftelsen Svensk Textilforskning (SST) stöttar forskningsprojekt och innovativa idéer inom textilindustrin i samarbete med TEKO. Nu har en ny styrelse och ordförande utsetts för att driva det viktiga arbetet.

– Stiftelsen Svensk Textilforskning är en mycket viktig partner till Smart Textiles/Textilhögskolan som möjliggör större, strategiska och långsiktiga investeringar i utrustning och forskning. Där många andra textilinriktade institutioner i vår del av världen minskar sin praktiska verksamhet kan Högskolan i Borås fortsätta utvecklas. Det skapar en fantastisk grund för framgångsrik forskning och utveckling till nytta för både akademi och industri. Ett fortsatt stöd och ett nära samarbete är av avgörande betydelse, berättar Mats Johansson, ansvarig för Prototype Factory vid Smart Textiles i Borås.

Den nya styrelsen i stiftelsen består av Hans Andersson, AB Ludvig Svensson, Anders Carlsson, Blåkläder, Mikael Davidsson, Albany International, Fredrik Johansson, FOV Fabrics, Jonas Peterson, Abloc, Margaret Simonson McNamee, SP samt Cecilia Tall, TEKO. Som suppleanter valdes Ellinor Niit, Textilhögskolan och Robert Bornefalk, Nordifa.

Stöttar hållbar och effektiv textiltillverkning

Forskningsprojekten som stöttas är såväl tvärdisciplinära som branschöverskridande och löper över kort eller lång tid. Under 2015 beviljade Stiftelsen Svensk Textilforskning stöd till ett antal forskningsprojekt, bland annat 10 miljoner kronor till Wet-to-dry vid Textilhögskolan i Borås. Ett projekt som syftar till att producera textil på ett mer hållbart och effektivt sätt genom ny teknik.

– Stiftelsen har bland annat stöttat forskning som handlar om att försöka anpassa dagens material till en framtid som ställer mer krav på miljömässiga fibrer eller processer för insamling av material och ännu renare processer för framställning av textilier. Det är också viktigt för företagen i textilindustrin att det finns goda möjligheter att göra prototyper och därför bidrar vi med medel till högskolan och deras testanläggningar, säger Cecilia Tall, Ordförande SST och generalsekreterare TEKO.

Kontakt: 

Frågor besvaras av Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, 08-762 66 61.

Fakta

Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKO understödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre utbildning rörande textila produkter samt deras framställning och användning. Stiftelsen Svensk Textilforskning grundades den 28 januari 1943 av dåvarande Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen, branschföreningar inom Sveriges Industriförbund för den svenska textil- resp. konfektionsindustrin.

Mer information om stiftelsens arbete hittar du här.