Teknikföretagen

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/nominera-din-favorit-till-stora-designpriset-2020/

Nominera din favorit till Stora Designpriset 2020

Har du koll på en kommersiellt framgångsrik produkt eller tjänst som bygger på ett integrerat och konsekvent designarbete? Nu har du chansen att nominera den till Stora Designpriset. Stora...
https://www.teko.se/aktuellt/arbetsrattsdagarna-2018/

Arbetsrättsdagarna 2018

Varje höst genomför TEKO och Teknikföretagen en arbetsrättsdag för medlemsföretag på fem orter runt om i landet. Dagen är en möjlighet att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet, att...
https://www.teko.se/aktuellt/parterna-overens-om-strejkratten/

Parterna överens om strejkrätten

Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har parterna på svensk arbetsmarknad enats om en överenskommelse som inte skadar löntagarnas rätt att strejka. Samtidigt kommer den typ av...
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/kurser-i-dataskyddsforordningen-gdpr/

Kurser i Dataskyddsförordningen/GDPR

Riksdagen har beslutat om ny dataskyddslag som kompletterar dataskyddsförordningen. Dataskyddslagen trädde i kraft den 2 maj 2018. Teknikföretagen anordnar en kortare allmän genomgång av EU:s Dataskyddsförordning och den svenska...
https://www.teko.se/aktuellt/pressmeddelande/overenskommelse-om-etableringsjobb-klar/

Överenskommelse om etableringsjobb klar

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. – Bra...
https://www.teko.se/aktuellt/att-tanka-pa-vid-tillampning-av-dataskyddsforordningen/

Att tänka på vid tillämpning av Dataskyddsförordningen

TEKO anordnar en kortare allmän genomgång av EU:s Dataskyddsförordning och den svenska kompletteringslagen där medlemsföretag är välkomna att delta. Vad måste du som arbetsgivare särskilt tänka på vid tillämpning...