Teknikföretagens konjunkturprognos: En hårsmån från recession

Teknikföretagens konjunkturprognos: En hårsmån från recession

Den globala avmattningen som inleddes runt årsskiftet 2017/2018 fortsätter, och det syns ännu inga tydliga tecken på att botten är nådd. Nu är det tydligt att avmattningen även slår till med full kraft mot svensk industri. Industrins avmattning smittar också av sig på resten av ekonomin. Arbetsmarknaden försvagas och arbetslösheten stiger rejält det närmaste året. Den bedömningen gör Teknikföretagen som presenterade sin nya konjunkturprognos i torsdags.

Sedan 2018 har industri- och investeringskonjunkturen avmattats påtagligt inom så väl OECD-länderna som i andra ledande ekonomier, exempelvis Kina. Den geopolitiska osäkerheten som följer på bland annat Brexit och handelskriget mellan USA och Kina är inte grundorsaken till, men bidrar till att sänka investeringsviljan. En investeringsdriven återhämtning förutsätter att produktivitet och lönsamhet återställs samt att osäkerhetens våta filt lyfts av. Teknikföretagen räknar med att detta sker från och med det andra halvåret 2020. Fortsatta stimulanser från centralbankerna främst i USA och Kina väntas motverka ett djupare fall och bidra till en gradvis återhämtning. Global BNP kommer att öka med historiskt låga två procent nästa år men med en viss acceleration mot slutet av året.

– Visserligen förutser vi en återhämtning under 2020 men den saknar riktigt sting. Med undantag av Federal Reserve har världens centralbanker skjutit av sin ammunition vilket talar emot en kraftig rekyl uppåt, säger Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.

Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen

Det är för tredje konjunkturprognosen i rad som Teknikföretagen flaggar för en inbromsning i Sveriges ekonomi. Nu konstateras att avmattningen på allvar börjar märkas. Tillverkningsindustrin i Sverige har hittills klarat sig relativt bättre än i de flesta andra industriländer, tack vare en svag krona och framgångsrika företag i tunga branscher. Men nu står det klart att även svensk industri drabbats och Teknikföretagen räknar med fallande industriproduktion i Sverige nästa år.

Läs Teknikföretagens konjunkturprognos