Att tänka på vid tillämpning av Dataskyddsförordningen