Märket är satt för svensk arbetsmarknad, 6,5 procent på tre år