Märket är satt för svensk arbetsmarknad, 6,5 procent på tre år

Märket är satt för svensk arbetsmarknad, 6,5 procent på tre år

Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år. Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt en lång rad av år.

– Givet omständigheterna och de förväntningar som myndigheter och banker piskat upp, betraktar vi ändå nivån som balanserad, säger Teknikföretagens förhandlingschef och TEKO:s vd, Anders Weihe.

– Exportindustrin är viktig för att stärka Sveriges tillväxt och framtid. En fungerande lönebildning är avgörande för både arbetsgivare och arbetstagare i Sverige. Här har parterna inom industrin ett stort ansvar. Det handlar om att stärka konkurrenskraften för svenska företag, säger Per Dalekant, jurist/förhandlare hos TEKO.

Det är positivt för företagen och de anställda och det lokala partssamarbetet att det blev ett treårigt avtal. Nu får de lokala parterna möjlighet till mer långsiktig planering och att utveckla regler som stärker konkurrenskraft och anpassningsförmåga.

Det är positivt att avtalen innehåller flera moderniseringar på tjänstesidan, bland annat kring reglerna för visstidsanställningar och reglerna för beredskap. Vi nådde inte dit vi ville när det gäller ett effektivt utnyttjande av arbetstiden. Det är nödvändigt och en fråga vi får återkomma till. Med de höga arbetskraftskostnader vi har så måste vi kunna arbeta mer effektivt än omvärlden.

Nu är det viktigt att hela arbetsmarknaden håller sig till industrinormeringen.

– Det finns många skräckexempel i omvärlden på vad som händer när andra sektorer än de som drar in pengarna, exempelvis offentlig sektor, har högre löneökningstakt. Det räcker att titta över Östersjön på Finland och se vilken utveckling de har haft, säger Anders Weihe.

– Livet vore enklare om myndigheter och politiker insåg att det inte går att leva på att beskatta varandra, säger Anders Weihe.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM, SLA, TMF och TEKO.

För mer information, kontakta gärna:
Per Dalekant, jurist/förhandlare TEKO, tfn 08-782 08 74