producentansvar på textil

https://www.teko.se/aktuellt/producentansvar-for-textilavfall-utreds-av-regeringen/

Producentansvar för textilavfall utreds av Regeringen

Regeringen har beslutat om en utredning som ska se hur producenterna kan få ansvar över omhändertagandet av vårt textilavfall. Regeringen har utsett Birgitta Losman vid Högskolan i Borås som...