Almedalen: Kläder sorteras inte ut från det övriga avfallet idag – Vad krävs?