Producentansvar för textilavfall utreds av Regeringen