arbetsgivare

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/information-till-arbetsgivare-med-anledning-av-coronaviruset/

Information till arbetsgivare med anledning av Coronaviruset

Med anledning av utvecklingen de senaste dagarna kommer här de senaste nyheterna om regeringens åtgärder för att mildra Coronavirusets negativa effekter för företag. Vi uppdaterar löpande vår webbsida med information...
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/arbetsgivare-tillsammans-integration-eu/

Arbetsgivare tillsammans för integration i EU

Den 23 maj lanserade EU-kommissionen initiativet “Employers together for integration”. Syftet är att lyfta fram de aktiviteter som arbetsgivare gör för att hjälpa till att integrera flyktingar och migranter på...