Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Arbetsgivare tillsammans för integration i EU

Arbetsgivare tillsammans för integration i EU

Den 23 maj lanserade EU-kommissionen initiativet “Employers together for integration”. Syftet är att lyfta fram de aktiviteter som arbetsgivare gör för att hjälpa till att integrera flyktingar och migranter på arbetsmarknaden.

EU:s ståndpunkt är att integration av människor från tredje land är en stor möjlighet för medlemsländerna. Motsatsen skulle innebära en förlust i form av människors förmåga och kunskaper, både för individerna själva och för ekonomin och samhället i stort.

För att lyckas med integrationen har arbetsgivare i Europa en central roll. På många håll har arbetsgivare, fack och handelsorganisationer tagit egna framgångsrika initiativ. Som stöd från EU i det fortsatta arbetet finns The European Social fund där Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) kan bidra med stöttning för åtgärder och aktiviteter som hjälper till med integrationen på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare kan ansöka att vara med

Under andra halvan av 2017 kommer förslag till AMIF att lanseras, för att stötta initiativ från arbetsgivare och sociala aktörer. Här kan arbetsgivare ansluta genom länken nedan, och beskriva de nuvarande och framtida aktiviteter som de planerar för att hjälpa till med integrationen och jobbskapande för migranter. Här finns också en inspirationslista av vanliga åtgärder som arbetsgivare har genomfört.

Ett projekt som fått stöttning från AMIF inom textilbranschen i Sverige är initiativet Konfektion 4.0 från Science Park Borås som genom att skapa en ny konfektionsfabrik i Borås ska ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion.

Här kan du som arbetsgivare ansöka till EU-kommissionens initiativ