Covid-19: Detta bör arbetsgivaren tänka på vid testning av anställda