Tekoexporten för helår

År Total tekoexport, miljarder kronor Varav kläder, miljarder kronor
2009 16,2 9,9
2010 17,9 11,3
2011 18,3 12,1
2012 18,7 12,3
2013 19 13
2014 20,5 13,9
2015 22,6 15,4
2016 23,5 15,8

 

Källa: TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag, 28 februari 2017.