Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Tekoexporten ökar igen – plus 10 procent!

Tekoexporten ökar igen – plus 10 procent!

Bilden: Tekoexporten går som på räls!Foto: Pixabay

Pressmeddelande 7 april 2016

För sjunde året i rad ökade tekoexporten under 2015, visar de första helårssiffrorna från TEKO.

Tekoexporten ökade med 10 procent mellan 2014 och 2015. Den totala tekoexporten landade 2015 på 22,6 miljarder kronor (plus 2,1 miljarder kronor jämfört med 2014). Klädexporten uppgick 2015 till 15,4 miljarder kronor (plus 1,5 miljarder kronor jämfört med 2014).

Exportstatistiken gör ingen åtskillnad mellan svensk- eller utlandsproducerade varor. Exportsiffrorna är resultatet av en förädling som skett i Sverige, med andra ord resultatet av ett framgångsrikt svenskt företagande med design, marknadsföring, produktions- och logistikplanering.

– Det är glädjande att det går bra för de svenska tekoföretagen! Återigen ser vi bevis på att svensk design säljer utomland och på de svenska tekoföretagens förmåga att tackla utmaningar och ständigt utveckla sina produkter och sin marknadsföring, säger generalsekreterare Cecilia Tall.

 

Frågor besvaras av kommunikationschef Lin Sällström, 08-762 66 64 eller generalsekreterare Cecilia Tall, 08-762 66 61.