BioLyftet

BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material
BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Vad innehåller BioLyftet?

Inspirationsseminarium med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området, samt information om utbildningens innehåll och kommande aktiviteter.

Två utbildningsdagar
Utbildningen omfattar två dagar om biobaserade och återvunna material och hur dessa material presterar. Under de två dagarna hålls också workshops. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag och vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?

Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

Kommande aktiviteter 2021
– 31 augusti, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet
Läs mer och anmäl dig här!
– 8 september, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet
Läs mer och anmäl dig här!