Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Regeringen vill minska gifter i kläderna, det vill TEKO också!

Regeringen vill minska gifter i kläderna, det vill TEKO också!

Idag rapporterar TV4 Nyhetsmorgon om att kläder kan innehålla hormonstörande ämnen. TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag arbetar sedan årtionden för att minsta giftiga ämnen i textilier. TEKO skrev redan i början av 2015 ett brev direkt till EU-kommissionen och efterlyste en hårdare lagstiftning inom kemikalieområdet för textila produkter, då mycket av det textila material som konsumeras i Sverige inte är producerat här. Under hösten gav TEKO också stöd till miljöministern Åsa Romsons brev med samma syfte. Detta har initierat ett stort arbete inom EU där kemikalier i textilier belyses och nästan 300 ämnen gås igenom.

Sedan 70-talet har arbete pågått med att byta ut giftiga ämnen i textilier till sådana som är bättre för hälsa och miljö. Till stor del har detta skett genom frivilliga åtaganden från svenska textilföretag. Vi arbetar också med stora forskningsprojekt för att ta fram framtidens mer miljöanpassade tyger och arbetar effektivt med att minska vattenförbrukning och energiåtgång i textilbranschen. Allt för att minska vår miljöpåverkan.

Vi har i samråd med Miljöministern önskat ett center för kemikaliestöd som hjälp till mindre företag. Så att detta nu föreslås är oerhört goda nyheter för vår bransch.

Vi vill särskilt poängtera att textilier som säljs via svenska företag är säkra för konsumenter att använda.

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.
Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen. Avtalsområden, arbetsrätt, marknaden, miljön och EU är kärnan i verksamheten.
Vårt kansli finns i Stockholm och vi har 10 regionkontor spridda över landet. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kanslisamverkan med Teknikföretagen
.

 
Kontaktuppgifter: Cecilia Tall, Generalsekreterare tel. 073-825 79 00