Den svenska modeindustrin går starkt framåt

Den svenska modeindustrin går starkt framåt

Den svenska modebranschen växte med 15,3 % och omsatte 305 miljarder kronor 2015. Det är den snabbaste årliga ökningen sedan mätningarna inleddes 2011. Det visar en ny rapport framtagen av tolv organisationer från den svenska mode- och textilindustrin.

Både exporten och den inhemska marknaden ökade under 2015. Exporten ökade
med 19,6 procent och den inhemska marknaden ökade med 7,0 procent. Dessa
exportsiffror för modebranschen kan jämföras med att den svenska exporten totalt
sett ökade med 7,4 procent under 2015 jämfört med föregående år. Sedan
mätningarna inleddes har det skett en ökning i omsättning med nära 50 procent från
207 till 305 miljarder kronor och nära en fördubbling av exporten.

– Intresset för svenskt mode i världen fortsätter att öka. Modeindustrin hade under
2015 den snabbast växande exporttillväxten vilket både beror på att svenska
designers gör snygga kläder och att svenska märken skapar innovation kring
hållbarhet och nytänkande, säger Ann Linde, EU och Handelsminister.

Exklusive H&M, som utgör 59 procent av hela den svenska modemarknaden, ökade
exporten med 18,1 procent och den inhemska marknaden med 7,0 procent.

– Det är fantastiska exportframgångar som svensk modeindustri uppvisar, även med
H&M borträknat. Inom TEKO:s medlemskår har vi kunnat se en försiktig uppgång i
antalet anställda vilket också är oerhört positivt! Nu gäller det att se till så att svensk
industri kan bibehålla sin konkurrenskraft även i framtiden, säger Cecilia Tall,
generalsekreterare på TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Den svenska modebranschen sysselsatte ca 58 000 personer 2015, en ökning med
drygt 4 %. Branschen domineras av kvinnor och drygt 3 av 4 anställda är kvinnor.
Jämfört med näringslivet i helhet är även kvinnor mer representerade i högre
beslutsfattande positioner. Andelen kvinnliga vd:ar är dock dubbelt så hög i
modebranschen som i övrigt näringsliv, 31 procent jämfört med 16 procent.

Här kan du läsa hela rapporten

Rapporten är framtagen av följande tolv organisationer: Association of Swedish Fashion Brands, Agenturföretagen, Centrum för Modevetenskap, Föreningen Svenskt Mode, Modebutikerna, Modeinkubatorn, PROTEKO, Svensk Form, Svensk Handel Stil, Sveriges Textilhandlare, Swedish Fashion Council, TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag samt Textilhögskolan i Borås.

För mer information
Kontakta Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, 08-762 66 61

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen
för svenska textil- och modeföretag. Vi företräder branschen både nationellt och
internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen,
dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att stödja och ge service till
medlemsföretagen inom bland annat arbetsgivarfrågor, logistik, immaterialrätt, miljö
& hållbarhet, forskning & utveckling, affärsjuridik och handelsfrågor.