BioInnovation söker innovationsprocessledare

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en biobaserad ekonomi 2050.

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en biobaserad ekonomi 2050. Budgeten är planerad till 10 MSEK/år. Initialt finansieras satsningen av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt de aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och institut som deltar. Målet är att öka förädlingsvärde och konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Programmet är öppet för alla som vill engagera sig. Läs mer: www.bioinnovation.se

 

Till BioInnovations sekretariat söker vi en

Innovationsprocessledare

Vänligen läs hela platsbeskrivningen HÄR.

Söker gör du via annonsen på sprint.se/lediga-tjanster senast den 3 maj.