Nya möjligheter för textilbaserade företag vid Högskolan Borås