Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Nya möjligheter för textilbaserade företag vid Högskolan Borås

Nya möjligheter för textilbaserade företag vid Högskolan Borås

Bilden: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 i BoråsFoto: Högskolan i Borås

I samband med TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretags årsmöte på Textile Fashion Center i Borås den 17:e maj riktas blickarna under en spännande eftermiddag mot samarbetet med stadens välutrustade högskola och lärosätets ökade orientering mot näringslivet med förbättrad organisation och större satsningar på forskning.

– Med siktet inställt på att i framtiden omvandla skolan till universitet sker en intressant utveckling som ökar möjligheterna till samarbeten för de textilrelaterade näringarna och det här kommer vi belysa. Under eftermiddagen kikar vi också in i framtiden i sällskap av den vidsynte entreprenören och hållbarhetsinnovatören Fredrik Wikholm som guidar bland potentiella utvecklingsscenarier inom morgondagens industri, säger Lin Sällström, kommunikationsansvarig på TEKO.

Med Institutionen Textilhögskolans flytt från Algots gamla fabrikslokaler till Textile Fashion Center för tre år sedan skapades ett nytt utgångsläge för verksamheten. En ny organisation har sedan dess utvecklats vid Högskolan i Borås för att bättre anpassa formen inför kommande satsningar. Samtidigt har TEKO genom Stiftelsen Svensk Textilforskning donerat tio miljoner kronor till bland annat inköp av ny utrustning. Med två företrädare för lärosätet på plats lovas intressanta inblickar i nuvarande och kommande möjligheter för de textilrelaterade näringarna.

Mikael Löfström, ansvarig för Akademien för textil, teknik och ekonomi, talar under rubriken ”En högskola med sikte på framtiden”.

– Efter att tidigare ha varit indelad i sex institutioner, varav Textilhögskolan var en, är verksamheten nu uppdelad i tre akademier. Syftet med omstruktureringen är att bli mer gränsöverskridande och tvärvetenskaplig och bana väg för fler konstellationer internt och med näringslivet. Med den nya strukturen öppnar vi inte bara för nya möten mellan olika utbildnings- och forskningsområden, vi blir också mer attraktiva för företagen då större resurser frigörs för samarbeten. Som ett led i vår strävan att på sikt omvandla skolan till universitet arbetar vi målmedvetet för att öka forskningens andel av verksamheten från dagens 20 till 40 procent vilket innebär ytterligare möjligheter för näringslivet, säger Mikael.

Om högskolans tekniska faciliteter och vilka möjligheter de innebär för tekobranschen berättar Mats Johansson, ansvarig för Prototype Factory och Smart Textiles.

– Unikt för oss som lärosäte är sättet på vilket vi kombinerar specialistkompetens med en fullskalig industriell miljö där våra studenter, forskare och samarbetspartners inom näringslivet kan testa nya idéer och utveckla prototyper. I dagens Tekosverige, där det mesta av tillverkningen är utlokaliserad och få företag disponerar relaterad teknik lokalt, är Prototype Factory en fantastisk resurs genom att den samlar hela det maskinella spektrat från ax till limpa på ett ställe.

Senare under eftermiddagen har TEKO nöjet att presentera inspirerande Fredrik Wikholm som delar sin tid mellan New York och Stockholm. Fredrik inledde sin företagarbana som medgrundare av modemärket Uniforms for the Dedicated under nollnolltalet, ett märke som idag säljs i tjugotalet länder. Sedan dess har han breddat sina engagemang med flera textilrelaterade satsningar. Sin mesta tid ägnar han idag åt internationellt aktiva innovationsinstitutet Dedicated Institute som FoU-samarbetar med industri och lärosäten och håller föredrag om hållbarhet och framtidens industri. Som medgrundare till Dedicated Institute är Fredrik bland annat involverad i utvecklingen av ett nytt verktyg för framtidens klimatpositiva entreprenörer tillsammans med forskare från Johan Rockströms ansedda Stockholm Resilience Center, samt vid Högskolan Borås i ett intressant projekt om att omvandla metangas från den animaliska industrin till fiber. Med utgångspunkt i sina breda textila, tekniska och hållbarhetsmässiga kunskaper bjuder Fredrik på en spännande resa in i framtiden.

– En resa jag hoppas ska inspirera till många intressanta diskussioner, säger han.

Under dagen bjuds också på företagarperspektiv från konstruktivt samarbete med Högskolan Borås från företaget OrganoClick och guidade visningar av maskinparken på Textilhögskolan eller om man hellre vill, Textilmuseets nya intressanta utställningar. Dagen avslutas med buffé, branschmingel och möjlighet till nätverkande i nyöppnade Pumphuset i anslutning till Textile Fashion Center.

Mer information och anmälan HÄR.