Textilhögskolan lanserar Svenska Textilmaskinmässan – en mötesplats för hållbar textilproduktion