Långt avtal med rimliga kostnadsökningar stärker industrin