Brunner växer genom bolagsköp

Nordens ledande leverantör av komponenter och maskiner för skoindustrin, Brunner i Örebro, förvärvar Sveriges största leverantör av utrustning för skomakerier, Pepes Lädervaror i Skyttorp utanför Uppsala. Affären innebär att Brunner tar steget in i ett nytt affärssegment.
– Pepes Lädervaror är en stabil och lönsam nischaktör med intressanta utvecklingsmöjligheter, säger Brunners VD Göran Hedberg.

Förvärvet möjliggörs då ägarfamiljen bakom Pepes Lädervaror vill ha mer tid för annat.

Bilden: Brunners textila koppling.

– I händerna på Brunner får företaget en bra och långsiktig ägare som är villig att fortsätta utveckla verksamheten, säger Martin Hast som tillsammans med sin pappa äger och driver Pepes. Alla elva som arbetar i organisationen blir kvar.

Göran Hedberg är nöjd med uppgörelsen:

– Med det nya dotterbolaget, som förra året omsatte 16 och en halv miljon, får vi tillgång till välkänt namn och ett stort kundregister i en stabil bransch. En bransch som dessutom tenderar att öka i kärvare tider. Pepes kommer fortsätta att vara baserat i Skyttorp. Potentiella synergier finns framför allt inom inköp och administration. En del av Pepes upphandling är koncentrerad till samma leverantörer som vi köper av, vilket öppnar för bättre förhandlingspositioner.

Brunner grundades 1905 som en leverantör av maskiner för skoindustrin och har genom åren utvecklats till ett ledande tradingföretag med ett brett utbud av komponenter för sko-, ortopedi- och lädervaruindustri samt relaterad maskinteknik. Kunderna finns framför allt i Norden och Baltikum, men också i mer perifera länder som Portugal, Rumänien och Makedonien. En viktig målgrupp i Sverige är ortopediska verkstäder. En växande nisch, triggad av olika välfärdsrelaterade sjukdomar. 

– När det kommer till industriell skoproduktion i Sverige är det i princip bara Arbesko AB i Örebro som ägnar sig åt detta numera. Härutöver tillkommer ett antal mindre producenter av specialskor. Vi levererar till samtliga dessa sedan årtionden tillbaka, säger Göran Hedberg. 

I Pepes sortiment ingår, förutom ett omfattande utbud av sulor, klackar, maskiner, lim, skovårdsartiklar med mera, även utrustning för kopiering av nycklar. Ett intressant komplement, menar Göran Hedberg.
– Nyckelservice är ett populärt sidospår som många skomakare ägnar sig åt och det är självklart att Pepes även i fortsätten kommer vara uppdaterad med det senaste på området.

För Göran Hedberg och hans team gäller det nu ta tillvara potentialen i nyförvärvet så bra som möjligt.
– Vi ser tillväxtmöjligheter i såväl Sverige som övriga Norden och Baltikum. Med ett starkt sortiment, bra referenser och en väl inarbetad webbshop har vi de konkurrensmedel som krävs.

Göran Hedberg, som började sin bana inom Brunner som inköpsassistent 1974, har genomfört en rad investeringar i verksamheten sedan han 2007, i egenskap av VD, förvärvade företaget av sin dåvarande arbetsgivare. Bland annat har en uppfräschning av huvudkontoret genomförts, säljbolag etablerats i Baltikum och inköpskontor startats i Kina. 

Bilden: Pepes lädervaror.

Utvecklingen är god och förra året hamnade omsättningen på 66 miljoner, med totalt femton medarbetare. För att säkra den interna kompetensen har några mindre aktieposter sålts till nyckelpersoner. 

Göran Hedberg och hans team siktar nu på en ytterligare utveckling av verksamheten. Exakt hur vill han dock inte säga. Att Brunner även fortsättningsvis kommer bygga från den fot man stått på sedan 1905 är däremot säkert.

Brunner är medlem i TEKO.

 Ta mig till deras hemsida!