workshop

https://www.teko.se/kalendarium/reskills-workshop-integrerat-hallbarhetsarbete-riskhantering/

Reskills workshop: Integrerat hållbarhetsarbete & riskhantering

  SÅ LEDER DU FRAMTIDENS TEXTIL – OCH MODEBRANSCH re:skills Textile & Fashion, med yrkeshögskolan Nordiska Textilakademin som utbildningsleverantör, erbjuder individer och företag kompetenshöjning för framtiden där cirkulära affärer...
Datum: 28 april 2022 Plats: