Reskills workshop: Integrerat hållbarhetsarbete & riskhantering