FROM SOIL TO BIN 3.0 – DE 17 GLOBALA MÅLEN FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING