Tull

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/guide-till-snabbare-och-korrekt-import-av-varor/

Guide till snabbare och korrekt import av varor

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden som innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Med andra ord, de produkter som har sitt ursprung i de länder och områden...
https://www.teko.se/aktuellt/ceta-avtalet-nu-kraft/

CETA-avtalet nu i kraft

Den 21 september trädde handelsavtalet CETA i kraft. Det innebär att de flesta tullar på varor mellan EU och Kanada tas bort och det blir också enklare att handla med tjänster....
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/tullkvoter-och-gsp-nyheter/

Tullkvoter och GSP-nyheter

Tullkvoter och förändringar i GSP-systemet Tullfria insatsvaror från 1 januari 2017 Företag i EU har möjlighet att ansöka om tullfri import från tredje land för vissa varor. Syftet är...