Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Guide till snabbare och korrekt import av varor

Guide till snabbare och korrekt import av varor

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden som innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Med andra ord, de produkter som har sitt ursprung i de länder och områden som omfattas av avtalen kan slippa tullavgifter eller få sänkta avgifter.

För att få förmånsbehandling när du importerar varor behöver du dock använda rätt intyg. Dessutom behöver du veta vilka regler som gäller för de olika intygen.

Tänk på det här

  • Spara ursprungsintyget i fem år
  • Spara ursprungsintyget i original, ej endast i digital form eller kopia
  • Se till att värdegränser inte överskridits, se information om värdegränser i listan nedan
  • Se till att exportören har fyllt i rätt HS-nummer för varan när ”W” är angivet i fält 8 på GSP-certifikatet
  • Se till att det finns en underskrift av deklarationer om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument
  • Begär inte förmånsbehandling för större mängd än vad ursprungsintyget omfattar

Intyg och regler

Tullverket har listat de intyg och regler som är bra att ha ordning på när du ska importera produkter:

Källa: Tullverket 2018