Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

CETA-avtalet nu i kraft

CETA-avtalet nu i kraft

Den 21 september trädde handelsavtalet CETA i kraft. Det innebär att de flesta tullar på varor mellan EU och Kanada tas bort och det blir också enklare att handla med tjänster. Mer om hur detta påverkar dig hittar du på Kommerskollegiums nya CETA-portal.

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) är ett mycket viktigt handelsavtal som EU har lyckats förhandla fram. Den viktigaste effekten av avtalet väntas bli en ökad handel och bra skjuts för den svenska och kanadensiska ekonomin.

I portalen hos Kommerskollegium finns information kring avtalet som är relevant för dig som företagare bland annat när det gäller handeln med varor och tjänster och offentlig upphandling. I Kommerskollegiums guider för varuexport och varuimport kan du kolla upp hur avtalet kan påverka ditt företags handel med Kanada. Du hittar också information om på vilket sätt CETA-avtalet ger bättre förutsättningar för tjänstehandel och vad som gäller för dig som tillfälligt vill sända personal till Kanada.

I portalen kan ditt företag också lämna synpunkter till Kommerskollegium om handeln mellan EU och Kanada.