Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Tullkvoter och GSP-nyheter

Tullkvoter och GSP-nyheter

Tullkvoter och förändringar i GSP-systemet

Tullfria insatsvaror från 1 januari 2017

Företag i EU har möjlighet att ansöka om tullfri import från tredje land för vissa varor. Syftet är att företag inom Unionen ska få tillgång till råvaror, komponenter och halvfabrikat som inte finns tillgängliga i EU, som inte tillverkas här eller som inte tillverkas i tillräckliga mängder. Om en ansökan beviljas gäller tullfriheten alla importörer i EU. En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror, dvs. ingår i vidare tillverkning i EU. I vissa fall finns en gräns för hur stor mängd av varan som får importeras, kallat tullkvot. Principen vid tullkvot är ”först till kvarn”.

HÄR finns listan över de jordbruks- och industrivaror som tullfritt kan importeras till EU från tredje land från och med 1 januari 2017.

Ansök om tullbefrielse och tullkvot för 2018

För att ansöka om tullsuspension eller tullkvot för en vara gäller att det inte finns någon tillverkning i EU eller Turkiet av identiska eller likvärdiga produkter, eller att det inte tillverkas tillräckliga mängder av varan. Vidare ska varan fungera som en insatsvara till industrin i EU och Turkiet och den tull som skulle tagits ut beräknas till minst 15 000 Euro per år. Varorna får inte heller omfattas av ensamrättsavtal.

Kommerskollegium har mer information samt en blankett för ansökan på sin hemsida. Sista ansökningsdag för tullkvoter som ska börja gälla 1 januari 2018 är den 15 februari 2017.

Vid årsskiftet trädde flera förändringar i kraft i EU:s GSP-system

Vid årsskiftet trädde flera förordningar i kraft i EU:s GSP-system (system för tullättnader). Dessa påverkar förmånstullen vid import av vissa varor från utvecklingsländer. Ett nytt system för ursprungsbevisning kommer att införas i förmånsländerna under de kommande åren.

Vissa länder förlorade möjligheten till förmånstull genom GSP vid årsskiftet, en del för att de börjat tillämpa frihandelsavtal med EU, andra för att Världsbanken tre år i rad klassificerat dem som högre medelinkomstländer. Det finns även en utgraderingsmekanism i GSP, vilken innebär att ett förmånsland förlorar förmånerna inom en viss varugrupp när importen blivit så omfattande att den är tillräckligt konkurrenskraftig utan GSP.

Ett nytt system med registrerade exportörer, Rex, införs från 1 januari 2017 i GSP. Rex innebär att en exportör själv ansöker om tillstånd för utfärdande av ursprungsförsäkran.

Läs mer hos Kommerskollegium.