producentansvar

https://www.teko.se/kalendarium/almedalen-klader-sorteras-inte-ut-fran-det-ovriga-avfallet-idag-vad-kravs/

Almedalen: Kläder sorteras inte ut från det övriga avfallet idag – Vad krävs?

  Från 1 januari 2025 ska textilavfall sorteras separat enligt EU:s avfallslagstiftning. En svensk utredning föreslog formerna för ett producentansvar i Sverige i slutet av 2020, men sedan har...
Datum: 6 juli 2022 Plats: Donnergatan 1, Kårhuset Rindi, "Handelns Hus". Seminariet/panelsamtalet sänds även i SVT Forum