TEKO:s kommentar till Naturvårdsverkets ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av regeringsuppdrag”