Forskningsprojekt

Förutom det arbete som pågår i TEKO:s stiftelse, Stiftelsen Svensk Textilforskning, engagerar sig TEKO på olika sätt i en rad andra nationella och internationella forskningsinitiativ och program. Engagemanget kan innebära att TEKO är initiativtagare eller på annat sätt drivande i projektet till att enbart ha en kommunicerande funktion i syfte att säkerställa nödvändig kunskapsöverföring till medlemsföretag och omvärld då det gäller att lyfta fram intressanta och viktiga framsteg som gjorts.

I detta avsnitt finner ni de aktuella projekt som TEKO för närvarande är involverade i och som vi där det är möjligt även uppmuntrar våra medlemsföretag att delta i eller hämta information från.