CETA

https://www.teko.se/aktuellt/ceta-avtalet-nu-kraft/

CETA-avtalet nu i kraft

Den 21 september trädde handelsavtalet CETA i kraft. Det innebär att de flesta tullar på varor mellan EU och Kanada tas bort och det blir också enklare att handla med tjänster....