CETA-avtalet är mycket positivt för den svenska textil- och modeindustrin