Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

CETA-avtalet är mycket positivt för den svenska textil- och modeindustrin

CETA-avtalet är mycket positivt för den svenska textil- och modeindustrin

Under helgen blev EU:s handelsavtal med Kanada, CETA, underskrivet och klart. Avtalet har tagit sju år att förhandla fram och kan träda i kraft provisoriskt redan efter årsskiftet. Enligt Adam Brånby, delägare av textilföretaget Woolpower och ledamot i Svenskt Näringslivs kommitté för Små och Medelstora företag, betyder avtalet en hel del för svenska textilföretag.

– Det är viktigt för alla svenska tekoföretag som exporterar till Kanada. Vi kommer slippa tullar som vi har nu, säger han.

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) är det bästa handelsavtal som EU någonsin lyckats förhandla fram, enligt Svenskt Näringsliv. Den viktigaste effekten av avtalet väntas bli en ökad handel och bra skjuts för den svenska och kanadensiska ekonomin. Avtalet beräknas också, precis som Adam Brånby poängterar, tillföra avskaffande av tullar och minskad byråkrati vid export och import.

– Om vi till exempel jämför med Norge som står utanför EU och har ett eget handelsavtal med Kanada. Vi i Sverige kan ha upp till 18 procents tull på vissa produkter medan Norge har ingen tull alls. Det är klart att det betyder oerhört mycket för konkurrenskraften för svenska textil- och modeföretag, utan tvekan, fortsätter Adam Brånby.

CETA kommer (med några få undantag) att träda i kraft provisoriskt efter årsskiftet. Fortfarande krävs att alla parlament i de 28 EU-länderna och ett antal regioner ratificerar avtalet för att avtalet ska kunna träda ikraft fullt ut.

Enligt Svenskt Näringsliv kommer fördelarna ändå att visa sig ganska snabbt med avtalet. Som exempel nämns det avtal som EU slöt med Sydkorea för några år sedan och som har visat sig vara av stort värde. Handeln mellan EU och Sydkorea har ökat kraftigt och det som tidigare var ett handelsunderskott är numera ett överskott.

Läs mer om CETA-avtalet på Kommerskollegiums webb