biobaserad ekonomi

https://www.teko.se/kalendarium/bioekonomiriksdagen/

Bioekonomiriksdagen 2021 den 7-8 december!

  Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi. Klimatförändringar till följd av fossila utsläpp är en av vår tids stora utmaningar. Att lyckas...
Datum: 7 december 2021 Plats: Digitalt
https://www.teko.se/aktuellt/svensk-finska-biobaserade-utvecklingsprojekt-startar/

Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Nu har fyra projekt...
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/ny-utlysning-for-hypotesprovningsprojekt-oppen-inom-bioinnovation/

Ny utlysning för hypotesprövningsprojekt inom BioInnovation

Nu har BioInnovations utlysning ”Hypotesprövning steg 1” öppnat.  Utlysningen riktar sig till nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning som bidrar till att utveckla...