BioInnovations nya programchef – om den kommande textilsatsningen och cirkulär bioekonomi