Succé för BioLyftet – utbildningen för företag som vill ställa om till hållbara material