Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara.

Projektens titlar är:
Sågverk 4.0 Anpassad flexibel sågverksproduktion genom integrerade, datadrivna modeller och beslut
NordicBio – Circular Nordic Bio Nonwoven in MedTech Applications
MiniRefine – Demonstration av Nya processer för produktion av förnyelsebara drivmedel för transportsektorn
Storskalig produktion av Appethyl 2 för biologisk aptitkontroll.

Sammanlagt har de fyra projekten beviljats 13,9 Mkr fördelat på 4 år. I projekten Sågverk 4.0, NordicBio och MiniRefine samarbetar både svenska och finska aktörer, medan projektet Storskalig produktion av Appethyl 2 drivs av endast svenska aktörer.

– Det är glädjande att vi nu främjar en ökad forsknings- och utvecklingssamverkan mellan länderna med starka projekt som också visar på den stora potentialen och bredden inom den biobaserade utvecklingen, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Läs mer om projekten på BioInnovations hemsida