Om TEKO

TEKO är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.

Stöd och service till medlemsföretag

Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att stödja och ge service till medlemsföretagen inom bland annat arbetsgivarfrågor, miljö & hållbarhet, handel och export,forskning & utveckling immaterialrätt samt logistik. Rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning och information sker genom TEKO:s helägda bolag TEKO Service AB som i dessa frågor även samarbetar med Teknikföretagens Service i Sverige AB genom ett samarbetsavtal.

Huvudkontor

Vårt huvudkontor i samverkan med Teknikföretagen finns beläget centralt vid Östermalmstorg i Stockholm. Vi finns även representerade med arbetsrättsrådgivare på tio lokala kontor runt om i landet samt med en filial på Textile Fashion Center i Borås.

Svenskt Näringsliv

Vi är en av de 49 bransch- och arbetsgivarförbund som är knutna till Svenskt Näringsliv som företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Läs mer om Svenskt Näringsliv här.

Medlemskap

TEKO erbjuder två typer av medlemskap. Som arbetsgivarmedlem i TEKO blir företaget automatiskt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Som branschmedlem i TEKO blir företaget inte automatiskt medlem i Svenskt Näringsliv och omfattas därmed inte heller av kollektivavtal eller service inom arbetsgivarfrågor, utan enbart av de tjänster och förmåner som finns inom vår branschservice. Läs mer om de två typerna av medlemskap här.

Swedish Fashion Council

TEKO har tidigare varit delägare i Swedish Fashion Council. Tillsammans delar vi varje år ut stipendier inom både modedesign och textildesign till de främsta avgångseleverna på Textilhögskolan samt Beckmans Designhögskola. Läs mer om våra stipendier här.

Förmånliga avtal

Som medlem i TEKO omfattas företaget av förmånliga avtal hos Tekologistik. Läs mer om medlemsförmåner här.

Vi stärker konkurrenskraften i en innovativ framtidsbransch!
Välkommen till TEKO!